Cáo Phó

Vì chính quyền giới hạn số người tham dự, nên tang lễ chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình,
 
Mong quý vị thông cảm chỉ tham dự trực tuyến từ 9:30am ngày Thứ Năm 09/04/2020 qua đường link dưới đây:
 
 

Cáo Phó 1