Mỡi trưa chủ nhật chùa Quang Minh có phân phát cơm và thức ăn chay Miễn Phí