Thư viện Quang Minh được thành hình vào năm 1997 dưới sự hướng dẫn của thầy Trụ Trì Thích Phước Tấn. Vào thời gian này, các anh chị em trong nhóm thư viện cố gắng làm việc ngày đêm để có thể cung cấp băng cassette, kinh sách cho phật tử mượn đọc và nghe. Dù thư viện có chật hẹp nằm bên trong một góc của thiền đường cũ nhưng con số thành viên của thư viện cũng lên đến cả vài trăm.

Vào năm 2003, vì lý do xây cất đại hùng bửu điện mới, thiền đường bị tháo gỡ, thư viện dọn qua khu nhà mới là sau lưng sân khấu của hội trường đa dụng cho tới ngày nay.

Hiện nay thư viện mở cửa chỉ ngày Chủ Nhật từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều cho phật tử thập phương mượn, thỉnh các bài thuyết giàng qua hình thức thu trên CD, MP3, sách phật giáo và phim tài liệu qua hình thức thu trên VCD và DVD. Ngoài ra những ngày thường trong tuần, nếu quý vị muốn thỉnh băng kinh sách, xin có thể trực tiếp đến văn phòng chùa Quang Minh sẽ có người giúp đỡ.

Quí vị muốn cúng dường in ấn, hổ trợ tài chánh hoặc muốn làm thiện nguyện viên volunteer, xin liên lạc anh Huệ Lực Nguyên Vũ qua số 0434 388 686 hoặc văn phòng chùa Quang Minh qua số 9017 2999, 9312 5729 hoặc 1300 554 036.

Thành viên nhóm thư viện bao gồm:

Trưởng ban - Chị Huệ Lan

Phó ban – Anh Huệ Lực

In Ấn và Kỹ Thuật– Anh Minh Thịnh

Kinh Sách – Chị Thiện Đức

Phát hành – Anh Bửu, Mỹ Loan và nhiều thiện nguyện viên khác

Thư viện chùa Quang Minh cũng có thể được so sánh như là Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự nổi danh với bằng chứng là tính tới ngày hôm nay, thư viện chùa Quang Minh đã cho ra lò được 1 vị tăng và 4 vị ni như là: Sư Cô Thích Phước Thanh; Sư Cô Thích Phước Sinh; Sư Cô Thích Phước Huyền; Sư Cô Trân Hiện Nghiêm Champa vả Thầy Thích Linh Tuấn và nhiều vị tu tại gia

Hiện nay chùa đang trong giai đoạn xây cất nên thư viện chưa có thể trổ hết khả năng đã có của mình, hy vọng rằng khi ngôi đại hùng bửu điện dược xây cất xong, thư viện Quang Minh một là sẽ tành hình theo mây khói hai là trở thành qui mô to lớn như thư viện quốc gia.!!!!