In bài này
Chuyên mục: Giới Thiệu
Lượt xem: 798

Chợ trưa chủ nhật hàng tuần, Với nhiều mật hàng trưng bày do các từ thiện viên phục vụ.

Tất cả vật giá rất rẻ và với tinh thần phục vụ.